W tej kategorii znajdziesz wszystkie pytania z przedmiotu Sieci komputerowe, które przewijały się na egzaminach zawodowych z kwalifikacji E.13 oraz EE.08 od roku 2014 do stycznia 2020 roku. Baza zawiera 1166 pytań podzielonych na sześć kategorii:

1) PODSTAWY SIECI (baza: 346 pytań)
2) MODELE SIECIOWE ISO/OSI oraz TCP/IP (baza: 359 pytań)
3) PROJEKTOWANIE SIECI LOKALNYCH (baza: 80 pytań)
4) SERWERY SIECIOWE (baza: 188 pytań)
5) KONFIGURACJA URZADZEŃ SIECIOWYCH (baza: 105 pytań)
6) USTAWIENIA I DIAGNOSTYKA SIECI (baza: 133 pytań)

W tej kategorii znajdziesz wszystkie pytania z przedmiotu Bazy danych, które przewijały się na egzaminach zawodowych z kwalifikacji E.14 oraz EE.09 i INF.02 od roku 2014 do czerwca 2021 roku. Baza zawiera 293 pytania, które zostały podzielone na trzy kategorie:

1) PODSTAWY BAZ DANYCH (baza: 87 pytania)
2) BAZY LOKALNE - ACCESS (baza: 47 pytania)
3) BAZY INTERNETOWE - SQL (baza: 252 pytań)